ایلیا استیل

مرتب سازی بر اساس :
فقط موجود ها:

نمایش 1–9 از 162 نتیجه

18
حراج
اجاق گاز ایلیا استیل S503
تومان ۳,۷۴۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۷۰,۹۰۰

دارای استاندارد اروپا و ایران
ساخت کشور ایران
کلیه قطعات ساخت کشور ایران و ایتالیا
دارای مصرف انرژی A
صنعتگر نمونه استان تهران
دارای لوحه تقدیر از سازمان صنایع و معادن
دارنده لوح و تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کننده
دارای ۱۸ ماه ضمانت

 

18
حراج
اجاق گاز ایلیا استیل S505
تومان ۳,۸۸۲,۰۰۰ تومان ۳,۱۸۳,۲۴۰

دارای استاندارد اروپا و ایران
ساخت کشور ایران
کلیه قطعات ساخت کشور ایران و ایتالیا
دارای مصرف انرژی A
صنعتگر نمونه استان تهران
دارای لوحه تقدیر از سازمان صنایع و معادن
دارنده لوح و تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کننده
دارای ۱۸ ماه ضمانت

 

18
حراج
اجاق گاز ایلیا استیل S506
تومان ۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۳۲,۴۰۰

دارای استاندارد اروپا و ایران
ساخت کشور ایران
کلیه قطعات ساخت کشور ایران و ایتالیا
دارای مصرف انرژی A
صنعتگر نمونه استان تهران
دارای لوحه تقدیر از سازمان صنایع و معادن
دارنده لوح و تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کننده
دارای ۱۸ ماه ضمانت

 

18
حراج
اجاق گاز ایلیا استیل S512
تومان ۳,۹۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۱,۳۰۰

دارای استاندارد اروپا و ایران
ساخت کشور ایران
کلیه قطعات ساخت کشور ایران و ایتالیا
دارای مصرف انرژی A
صنعتگر نمونه استان تهران
دارای لوحه تقدیر از سازمان صنایع و معادن
دارنده لوح و تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کننده
دارای ۱۸ ماه ضمانت

 

18
حراج
اجاق گاز ایلیا استیل S513
تومان ۳,۹۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۱,۳۰۰

دارای استاندارد اروپا و ایران
ساخت کشور ایران
کلیه قطعات ساخت کشور ایران و ایتالیا
دارای مصرف انرژی A
صنعتگر نمونه استان تهران
دارای لوحه تقدیر از سازمان صنایع و معادن
دارنده لوح و تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کننده
دارای ۱۸ ماه ضمانت

 

18
حراج
اجاق گاز ایلیا استیل S514
تومان ۳,۸۹۲,۰۰۰ تومان ۳,۱۹۱,۴۴۰

دارای استاندارد اروپا و ایران
ساخت کشور ایران
کلیه قطعات ساخت کشور ایران و ایتالیا
دارای مصرف انرژی A
صنعتگر نمونه استان تهران
دارای لوحه تقدیر از سازمان صنایع و معادن
دارنده لوح و تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کننده
دارای ۱۸ ماه ضمانت

 

18
حراج
اجاق گاز ایلیا استیل S515
تومان ۳,۹۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۲۵۱,۳۰۰

دارای استاندارد اروپا و ایران
ساخت کشور ایران
کلیه قطعات ساخت کشور ایران و ایتالیا
دارای مصرف انرژی A
صنعتگر نمونه استان تهران
دارای لوحه تقدیر از سازمان صنایع و معادن
دارنده لوح و تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کننده
دارای ۱۸ ماه ضمانت

 

18
حراج
اجاق گاز ایلیا استیل مدل S401
تومان ۲,۸۷۷,۰۰۰ تومان ۲,۳۵۹,۱۴۰

دارای استاندارد اروپا و ایران
ساخت کشور ایران
کلیه قطعات ساخت کشور ایران و ایتالیا
دارای مصرف انرژی A
صنعتگر نمونه استان تهران
دارای لوحه تقدیر از سازمان صنایع و معادن
دارنده لوح و تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کننده
دارای ۱۸ ماه ضمانت

 

18
حراج
اجاق گاز ایلیا استیل مدل S403
تومان ۳,۰۱۸,۰۰۰ تومان ۲,۴۷۴,۷۶۰

دارای استاندارد اروپا و ایران
ساخت کشور ایران
کلیه قطعات ساخت کشور ایران و ایتالیا
دارای مصرف انرژی A
صنعتگر نمونه استان تهران
دارای لوحه تقدیر از سازمان صنایع و معادن
دارنده لوح و تندیس زرین حمایت از حقوق مصرف کننده
دارای ۱۸ ماه ضمانت